Speak Out

Общата цел на проекта Speak Out, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз е да подобри онлайн средата за ЛГБТИ хората в 9 страни-членки на ЕС: България, Белгия, Португалия, Естония, Испания, Великобритания, Унгария, Литва и Латвия. Проектът предвижда създаване на обучителни материали на тема анти-ЛГБТИ престъпления и реч на омраза, които да подпомогнат професионалистите, работещи с жертви на този вид престъпления, както и да информира ЛГБТИ хората за видовете онлайн престъпления от омраза, как да ги разпознават и докладват.

 

Дейности:

  • Провеждане на проучване, насочено към три различни целеви групи – ЛГБТИ хора и техният опит с реч на омразата в онлайн пространството, представители на органите на реда и центровете за подкрепа на жертви и техният опит по темата, както и изследване употребата на възстановително правосъдие сред специалисти
  • Изработване на ресурси, вкл.информационен сайт на тема анти-ЛГБТИ престъпления от омраза (https://www.speakout-project.eu/bg/), създаване на обучителни материали за работа със случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза, насочени към органите на реда, както и публикуване на Наръчник на тема възстановително правосъдие и прилагането му в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.
  • Ангажиране на специалисти от цяла Европа посредством организирането на международна конференция в София през октомври 2020, на която специалисти от цяла Европа ще дискутират по темите възстановително правосъдие и анти-ЛГБТИ престъпления от омраза.

 

Продължителност: 20 месеца (февруари 2019 – октомври 2020)

 

Партньори:

Фондация Билитис, България

Associação ILGA Portugal, Португалия

Çavaria, Белгия

Estonian Human Rights Centre, Естония

FELGTB, Испания

Galop, Великопритания

Háttér Society, Унгария

LGL, Литва

MOZAIKA, Латвия