Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Проектът създаде база за създаване на Национална правна стратегия за признаване на пола за транс и интерсекс хора, базирана на оценка на регулаторното въздействие (оценка на закони и разпоредби, които по някакъв начин са релевантни за правното признаване на пола) и задаване на конкретни цели за подобряване на процедурата за признаване на пола.

Дейности:

Дейностите по проекта включваха оценка на регулаторното въздействие, проучване на съществуващата практика за правно признаване на пола от 2002 до 2012 и разработване на национален доклад, разпространение на резултатите чрез публично събитие, включващо адвокати, лидери от гражданското общество и представители на релевантни институции.