Sex change of trans and intersex people in Bulgaria

Проектът създаде база за създаване на Национална правна стратегия за признаване на пола за транс и интерсекс хора, базирана на оценка на регулаторното въздействие (оценка на закони и разпоредби, които по някакъв начин са релевантни за правното признаване на пола) и задаване на конкретни цели за подобряване на процедурата за признаване на пола.

Дейности:

Дейностите по проекта включваха оценка на регулаторното въздействие, проучване на съществуващата практика за правно признаване на пола от 2002 до 2012 и разработване на национален доклад, разпространение на резултатите чрез публично събитие, включващо адвокати, лидери от гражданското общество и представители на релевантни институции.