R.I.S.E

Повишаване на информираността за приобщаващи общества, приемащи ЛГБТИ семействата

Цели

Основната цел на проекта RISE, финансиран по програма “Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри признаването правата на ЛГБТИ семействата в България, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Словакия, чрез промотиране на разнообразието в обществото и постигане на по-добро обществено приемане на ЛГБТИ семействата. Проектът цели също да гарантира пълно спазване на правата на уважение към семейния живот и свобода на движението в ЕС за ЛГБТИ граждани, чрез информиране на обществеността за последиците от настоящото национално законодателство върху качеството на живот на еднополовите двойки.

 

Основни дейности

▪ Кампания, показваща позитивни ролеви модели на ЛГБТИ семейства

▪ Проучване и оценка на „всекидневните предизвикателства“, които срещат ЛГБТИ семействата

▪ Застъпнически дейности с цел подобряване достъпа до права за ЛГБТИ семействата

▪ Разпространение и информационни дейности за опита на ЛГБТИ семействата

 

Продължителност

24 месеца  (от септември 2019 до септември 2021)

 

Партньори

LIETUVOS GEJU LYGA ASOCIACIJA LT

2 LESBIESU, GEJU, BISEKSUALU, TRANSPERSONU UN VINU DRAUGU APVIENIBA MOZAIKA Latvia

3 STOWARZYSZENIE MILOSC NIE WYKLUCZA Poland

4 ASOCIATIA ACCEPT Romania

5 RESURSEN TSENTSAR BILITIS Bulgaria

6 Iniciativa Inakost