Roadmap for LGBTI Equality

Цели:

Проектът промотираше идеята за национален план за равенство на ЛГБТИ хората пред българските власти. Билитис разработи препоръки за политики, позовавайки се на резолюции от Европейския парламент и добри практики от страни на Европейския съюз при приемането на Пътни карти за равенство на ЛГБТИ. Препоръките бяха представени на прогресивно мислещите политици, които споделят Европейски ценности. Една от целите на проекта беше да организира работна група и да привлече политически съюзници. Дейностите включваха идентифициране на пропуски в законодателството и разработване на препоръки за нови политики, срещи, пресконференции и финална конференция.

Дейности:

Препоръките за политики бяха разработени и разпространени до всички парламентарно представени политически партии, които промотират  Европейски ценности и до други партии, които към момента не са в парламента, но литедерите им имат силно влияние във формирането на общественото мнение. След изборите на 5 октомври 2014 препоръката за политики беше разпространена до подходящите министерства: Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, до Омбудсмана и до Комисията за защита от дискриминация. Комисията беше поканена да изпрати свои представители на отворена дискусия за предложената стратегия.

Имаше много слаб отговор от институциите. Повечето от тях, с изключиние на КЗД отказаха поканата с обяснението, че са много заети. Финалната конференция на 14 декември привлече 35 участника, повечето от които правозащитници и литери от НПО сектора. Единствената институция, които се включи в събитието беше Комисията за защита от дискриминация, а единствената политическа партия, която изпрати свои представители беше ДЕОС.