Цели:

 

През периода януари – октомври 2015 г., Билитис проведe качествено проучване, което целеше да отговори на въпроса, „до каква степен средните училища в София, осигуряват включваща среда за ЛГБТИ ученици и учители?“.

 

Дейности:

 

  • Анализ на вътрешните училищни политики за предотвратяване на дискриминация, тормоз и насилие;
  • Интервюта на ученици и учители, самоопределящи се ЛГБТИ;
  • Разпространение на въпросник за директорите на училищата.

 

Продукт на този проект е книгата „Училища за всички“? Състоянието на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс ученици и учители в българските училища„, Билитис 2015, която е публикувана на български език и преведена на английски.

 

Информацията е събрана с помощта на Доротея Стефанова и Глория Филипова – доброволци на Ресурсен център Билитис. Автор на доклада е Моника Писанкънева. Книгата е публикувана на български език с ISBN номер за некомерсиално разпространение. Редактор на книгата и дизайнер е Радослав Стоянов, ЛГБТИ експерт на Български хелзинкски комитет. Финалната корекция на версията на английски език е направена от доброволката Лорел Змолек-Смит, учителка по английски език в Американския колеж в София.

 

Това е първото качествено изследване на положението на ЛГБТИ ученици и учители в български училища, основаващо се на дълбочинни интервюта с ученици и учители, които се самоопределят като ЛГБТИ.

 

Разпространението на доклада включва следните целеви групи:

 

– Институции в областта на образованието: Министерство на образованието; Регионални инспекторати на образованието; Средни училища в София;

 

– НПО, работещи за приобщаващо образование: потенциални партньори в бъдещи застъпнически кампании;

 

– По-широка група от потенциални поддръжници, включително студенти, (които ще могат да намерят книгата в университетски библиотеки), граждани.

 

– ЛГБТИ хора – чрез нашите Facebook и уеб страници.

 

Проектът съдейства за установяване на връзки с други национални НПО, работещи за приобщаващо образование. Докладът беше представен по време на събития, посветени на промени в образователното съдържание и образователните стандарти у нас.