Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Цели:

 

През периода януари – октомври 2015 г., Билитис проведe качествено проучване, което целеше да отговори на въпроса, „до каква степен средните училища в София, осигуряват включваща среда за ЛГБТИ ученици и учители?“.

 

Дейности:

 

  • Анализ на вътрешните училищни политики за предотвратяване на дискриминация, тормоз и насилие;
  • Интервюта на ученици и учители, самоопределящи се ЛГБТИ;
  • Разпространение на въпросник за директорите на училищата.

 

Продукт на този проект е книгата „Училища за всички“? Състоянието на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс ученици и учители в българските училища„, Билитис 2015, която е публикувана на български език и преведена на английски.

 

Информацията е събрана с помощта на Доротея Стефанова и Глория Филипова – доброволци на Ресурсен център Билитис. Автор на доклада е Моника Писанкънева. Книгата е публикувана на български език с ISBN номер за некомерсиално разпространение. Редактор на книгата и дизайнер е Радослав Стоянов, ЛГБТИ експерт на Български хелзинкски комитет. Финалната корекция на версията на английски език е направена от доброволката Лорел Змолек-Смит, учителка по английски език в Американския колеж в София.

 

Това е първото качествено изследване на положението на ЛГБТИ ученици и учители в български училища, основаващо се на дълбочинни интервюта с ученици и учители, които се самоопределят като ЛГБТИ.

 

Разпространението на доклада включва следните целеви групи:

 

– Институции в областта на образованието: Министерство на образованието; Регионални инспекторати на образованието; Средни училища в София;

 

– НПО, работещи за приобщаващо образование: потенциални партньори в бъдещи застъпнически кампании;

 

– По-широка група от потенциални поддръжници, включително студенти, (които ще могат да намерят книгата в университетски библиотеки), граждани.

 

– ЛГБТИ хора – чрез нашите Facebook и уеб страници.

 

Проектът съдейства за установяване на връзки с други национални НПО, работещи за приобщаващо образование. Докладът беше представен по време на събития, посветени на промени в образователното съдържание и образователните стандарти у нас.