open doors

От септември 2019 г. до януари 2021 г., Фондация Ресурсен център Билитис, осъществява международен проект за проучвания, обучение на здравни работници и повишаване на осведомеността за здравните нужди на ЛГБТИ, озаглавен „OpenDoors: насърчаване на приобщаваща и компетентна здравна грижа за ЛГБТИ хората“.

Цели:

 • Намаляване на дискриминацията спрямо ЛГБТИ в областта на здравеопазването
 • Увеличаване на броя на здравните специалисти, предоставящи приобщаващи и компетентни здравни грижи за ЛГБТИ хора
 • Повишаване на осведомеността сред здравните специалисти за нуждите на LGBTI общността
 • Повишаване на осведомеността в ЛГБТИ общността относно дискриминацията в здравеопазването
 • Насърчаване на сътрудничеството между LGBTI НПО, професионални организации и медицински университети

Дейности:

 • Провеждане на проучвания за оценка на нуждите сред медицинските специалисти и експерти
 • Публикуване на кратко ръководство и наръчник за медицински специалисти
 • Обучения за студенти, които ще се проведат в медицинските университети
 • Обучения на практикуващи здравни специалисти
 • Разработване и предоставяне на механизми за електронно обучение
 • Онлайн видео кампания за повишаване на осведомеността
 • Международна конференция

Партньори по проекта:

Проектът е съфинансиран от Програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейската Комисия