Цели и дейности
Билитис провежда многогодишна програма за организиране на общността, насочена към три конкретни уязвими групи – ЛГБТИ младежи, ЛБТ и куиър жени, транс и интерсекс хора. Целта на настоящия проект е да създаде пространство за самоорганизиране на ЛГБТИ общността, насочено към разгръщане на потенциала на три групи за самоподкрепа: BraveLab за ЛГБТИ младежи на възраст 14-29 години, QueerFemme за ЛБТ и куиър жени и небинарни хора, и TIA за транс и интерсекс хора и техните съюзници. Всяка от трите групи за самоподкрепа провежда редовни срещи – поне веднъж месечно, в общностния център Рейнбоу хъб в София. Дейностите по проекта включват провеждане на поне 10 срещи на група или общо най-малко 30 общностни срещи.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на San Diego LGBT Pride.

Продължителност: 12 месеца (януари 2020 – декември 2020)