Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Protecting LGBTQI Rights

Цели:

През 2018 г. Съветът на Европа предприема преглед на прилагането на Препоръката в страните-членки, като проучва произхождащите от прилагането ѝ промени, които всяка държава е реализирала. Паралелно с официалния преглед, неправителствени организации бяха поканени от Съвета на Европа да извършат паралелно проучване и да изготвят съпътстващ доклад.

Дейности:

  • Изпращане на писма до държавни органи, за да бъдат осведомени за процеса и методологията на мониторинга и покана за среща и участие в проучването.
  • Провеждане на срещи с представители на държавните органи с цел предоставяне на допълнителна информация за процеса на мониторинга.
  • Разпространение на въпросник, разработен от Съвета на Европа, адресиращ прилагането на Препоръката до държавните органи.
  • Събиране на попълнените въпросници с официални отговори от държавните органи.
  • Подготвяне на доклад и изпращането му до Съвета на Европа.
  • Разпространение на доклада и включените в него препоръки за подобряване на положението на ЛГБТИ хората в България на национално ниво; информационна кампания в социалните медии и финално събитие.

Партньори:

Фондация “Ресурсен център Билитис”

Фондация GLAS

Младежка ЛГБТ организация “Действие”

 

Докладът ще бъде достъпен скоро онлайн.