LGBTI families

Проектът целеше да повиши информираността на ЛГБТИ активистите и на институциите, занимаващи се с човешки права, правосъдие, социални, образователни и здравни политики, за съществуващите правни и социални проблеми на  ЛГБТИ семействата. По този начин положи основата на една бъдеща стратегия за застъпничество по отношение установените нужди на ЛГБТИ семействата и премахване на дискриминацията спрямо тях.

Цели: Основната цел бе повишаване на информираността на две целеви групи: 1) на ЛГБТИ общността и съюзници (НПО в подкрепа на ЛГБТИ равенството) и 2) публични институции: институциите, които се занимават с дискриминация (Комисия за защита от дискриминация – КЗД, Министерство на правосъдието, Омбудсманът) и други министерства, разработване на политики в социалната, образователната и здравна сфера.

Дейности:

През 2016 г., Билитис проведе качествено изследване върху положението на ЛГБТИ семействата в България. В началото на 2017 г., ще се публикува доклад под формата на книга, с която целим да попълним важна информационна празнина. Изследването повдига въпроса за типичните предизвикателства и нарушенията на правата на човека, пред които ЛГБТИ семействата са изправени, и техните очаквания за промени в правната рамка, която ще подобри положението им. Изследването е базирано върху полу-структурирани интервюта с ЛГБТИ семейства от различни български градове.