Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Проектът целеше да повиши информираността на ЛГБТИ активистите и на институциите, занимаващи се с човешки права, правосъдие, социални, образователни и здравни политики, за съществуващите правни и социални проблеми на  ЛГБТИ семействата. По този начин положи основата на една бъдеща стратегия за застъпничество по отношение установените нужди на ЛГБТИ семействата и премахване на дискриминацията спрямо тях.

Цели: Основната цел бе повишаване на информираността на две целеви групи: 1) на ЛГБТИ общността и съюзници (НПО в подкрепа на ЛГБТИ равенството) и 2) публични институции: институциите, които се занимават с дискриминация (Комисия за защита от дискриминация – КЗД, Министерство на правосъдието, Омбудсманът) и други министерства, разработване на политики в социалната, образователната и здравна сфера.

Дейности:

През 2016 г., Билитис проведе качествено изследване върху положението на ЛГБТИ семействата в България. В началото на 2017 г., ще се публикува доклад под формата на книга, с която целим да попълним важна информационна празнина. Изследването повдига въпроса за типичните предизвикателства и нарушенията на правата на човека, пред които ЛГБТИ семействата са изправени, и техните очаквания за промени в правната рамка, която ще подобри положението им. Изследването е базирано върху полу-структурирани интервюта с ЛГБТИ семейства от различни български градове.