Защита и отстояване правата на жертвите на анти-ЛГБТ престъпления от омраза: иновативни методи чрез възстановително правосъдие

 

Основната цел на проекта „Let’s go by talking , финансиран по програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да проучи и промотира прилагането на възстановително правосъдие в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза. Проектът ще проучи нагласите на жертвите и на специалистите в сферата, както и действащото законодателство и програми за възстановително правосъдие в ЕС, целейки подобряване правата на жертвите.

 

Дейности

  • Международен анализ на законодателството, свързано с възстановително правосъдие както и проучване на гледната точка на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и специалисти в сферата
  • Уъркшопи за обмен на опит и засилване на колаборацията между организации и специалисти в сферата
  • Идентифициране на нуждите от обучение и разработване на обучение за обучители по темата на възстановително правосъдие и неговото прилагане в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза
  • Информиране на специалисти от политиката и наказателното правосъдие, специалисти в сферата на възстановителното правосъдие и ЛГБТИ организации за ефикасността на възстановителното правосъдие в случаи на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза

 

Продължителност: 24 месеца (от януари 2020 до януари 2022)

 

Партньори

Фондация „Ресурсен център Билитис“

UNIVERSITAT DE BARCELONA, Испания

EUROPEAN FORUM FOR RESTORATIVE JUSTICE VZW, Белгия

UNIVERSITAT DE GIRONA, Испания

CAVARIA VZW, Белгия

STICHTING AVANS, Холандия

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BRESCIA, Италия

UNIWERSYTET WROCLAWSKI, Полша