Кандидати за евродепутати ще се разкрият като защитници на човешките права

Билитис се присъединява към кампанията на ИЛГА-Европа ComeOut в рамките на Евроизбори 2019, която призовава кандидатите за евродепутати да защитят правата на човека

Днес, когато Европа е изправена пред социален и политически климат на несигурност и поляризация, ИЛГА-Европа подема своята ComeOut кампания за европейските избори през 2019 година.

От 23 до 26 май обществеността ще гласува за членове на Европейския парламент, които през следващите пет години ще бъдат гласът на повече от 500 милиона европейци.

Основните ценности, на които се основава ЕС – зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона – са поставени под въпрос. Правата на човека, и в частност правата на ЛГБТИ хората, са изправени пред голямо предизвикателство. Сега е моментът да се преборим за Европейски съюз, който защитава собствените си ценности.

ИЛГА-Европа се стреми да обедини гласовете на организации, активисти и широката общественост в общ призив за Европа, която защитава всички човешки права.

Ние от Билитис се обръщаме към кандидатите за членове на Европейския парламент с призив “да се разкрият” като подпишат ПУБЛИЧНО ОБЕЩАНИЕ, с което се ангажират да:

  • Укрепват защитата в законодателството и политиката на ЕС по отношение правата на ЛГБТИ хората;
  • Осигуряват благоприятна среда за защитниците на човешките права на ЛГБТИ хората;
  • Допринасят за гарантиране лидерството на ЕС по отношение на правата на ЛГБТИ;
  • Дават глас на общностите, които не могат да бъдат чути;
  • Поддържат активен диалог с ЛГБТИ активисти и организации.

Начало на кампанията бе дадено на 13 февруари в Страсбург, когато кандидати от всички основни политически партии в ЕС (ЕНП, Прогресивния алианс на социалистите и демократите, АЛДЕ, Обединена левица/Северна зелена левица, Зелени/Европейски свободен алианс) бяха първите, които официално подписаха документа.

„Въпреки че правната и политическата ситуация за ЛГБТИ отбелязва прогрес в някои райони на Европа, в други части на континента се наблюдават негативни и дори враждебни реакции, до голяма степен в резултат на стагнация”, коментира изпълнителният директор на ИЛГА-Европа Евелин Паради.

„Спешно призоваваме кандидатите за членове на Европейския парламент да се изправят срещу настоящата заплаха от популизъм и екстремизъм и да поемат ангажимент да защитават, подкрепят и овластяват гражданите, които представляват, и техните основни права.“

За да се включите в нашата кампания и да получавате повече информация, следете #ComeOut4EU и посетете уебсайта на кампанията, www.comeout.eu.