Come Forward

„Излез напред“ е двугодишен проект, в рамките на който, проведохме обучения за предоставяне на подкрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза с 50 служители от сферата на правоприлагането, включително полицейски служители и служители на Комисията за защита от дискриминация. В рамките на проекта произведохме два наръчника по темата за анти-ЛГБТ престъпления от омраза: „Разпознай и докладвай„, наръчник, който информира на ЛГБТИ хората как да действат ако станат жертви на анти-ЛГБТ престъпление от омраза и „Прекрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза, наръчник за специалисти, които работят с жертви на престъпления: полицейски служители, адвокати, съдии, продкурори, психолози, социални работници.

Проблемът с престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ все повече бива разпознаван от международните организации и от редица правителства в Европа, но международни усилия за справяне с този феномен все още не са разработени. За да се борим успешно с него е нужен ефективен междуведомствен отговор, който адресира едновременно недокладването на престъпленията и предоставянето на достъпни услуги за подкрепа на жертвите.

Цели:

 • Да увеличи броя на специализираните центрове, които работят директно с жертви, като изгради капацитет на гражданско общество и официални партньори на местно и национално ниво.
 • Да подобри достъпа до специализирана подкрепа чрез изграждане на капацитета на доставчиците на услуги за подкрепа на жертви
 • Споделяне на добри практики, укрепване на международните и междуведомствени партньорства.
 • Да информира обществото и да овластява жертвите

Дейности:

 • Изследване на ниското ниво на докладване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ, нуждите свързани с подкрепа на жертвите и добрите практики
 • Създаване на група от международни обучители
 • Обмен на добри практики в Европа
 • Кампания за информиране по темата
 • Разпространение на резултатите – международна конференция, информационни брошури

Партньори:

 •         Università degli Studi di Brescia, Italy
 •         Avvocatura per i Diritti LGBTI, Italy
 •         Cavaria, Belgium
 •         Interfederal Centre for Equal Opportunities, Belgium
 •         Institute for the Equal of Women and Men, Belgium
 •         Bilitis Resource Centre, Bulgaria,
 •         GLAS, Bulgaria
 •         Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation, Bulgaria
 •         Zagreb Pride, Croatia
 •         Human Rights House Zagreb, Croatia,
 •         PRAKSIS, Greece
 •         Colour Youth, Greece,
 •         The Greek Ombudsman, Greece
 •         Háttér Társaság a Melegekért, Hungary
 •         Lithuanian Gay League, Lithuania
 •         Human Rights Monitoring Institute, Lithuania
 •         Lambda Warszawa, Poland
 •         Commissioner for Human Rights, Poland
 •         Gabinet d’estudis Socials SCCL, Spain
 •         Universitat de Girona, Spain
 •         Galop, United Kingdom
 •         ILGA-Europe, International organization

Transgender Europe, International organization

Финансиране:

Проектът е съ-финансиран от Европейската Комисия