Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Come Forward

„Излез напред“ е двугодишен проект, в рамките на който, проведохме обучения за предоставяне на подкрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза с 50 служители от сферата на правоприлагането, включително полицейски служители и служители на Комисията за защита от дискриминация. В рамките на проекта произведохме два наръчника по темата за анти-ЛГБТ престъпления от омраза: „Разпознай и докладвай„, наръчник, който информира на ЛГБТИ хората как да действат ако станат жертви на анти-ЛГБТ престъпление от омраза и „Прекрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза, наръчник за специалисти, които работят с жертви на престъпления: полицейски служители, адвокати, съдии, продкурори, психолози, социални работници.

Проблемът с престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ все повече бива разпознаван от международните организации и от редица правителства в Европа, но международни усилия за справяне с този феномен все още не са разработени. За да се борим успешно с него е нужен ефективен междуведомствен отговор, който адресира едновременно недокладването на престъпленията и предоставянето на достъпни услуги за подкрепа на жертвите.

Цели:

 • Да увеличи броя на специализираните центрове, които работят директно с жертви, като изгради капацитет на гражданско общество и официални партньори на местно и национално ниво.
 • Да подобри достъпа до специализирана подкрепа чрез изграждане на капацитета на доставчиците на услуги за подкрепа на жертви
 • Споделяне на добри практики, укрепване на международните и междуведомствени партньорства.
 • Да информира обществото и да овластява жертвите

Дейности:

 • Изследване на ниското ниво на докладване на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ, нуждите свързани с подкрепа на жертвите и добрите практики
 • Създаване на група от международни обучители
 • Обмен на добри практики в Европа
 • Кампания за информиране по темата
 • Разпространение на резултатите – международна конференция, информационни брошури

Партньори:

 •         Università degli Studi di Brescia, Italy
 •         Avvocatura per i Diritti LGBTI, Italy
 •         Cavaria, Belgium
 •         Interfederal Centre for Equal Opportunities, Belgium
 •         Institute for the Equal of Women and Men, Belgium
 •         Bilitis Resource Centre, Bulgaria,
 •         GLAS, Bulgaria
 •         Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation, Bulgaria
 •         Zagreb Pride, Croatia
 •         Human Rights House Zagreb, Croatia,
 •         PRAKSIS, Greece
 •         Colour Youth, Greece,
 •         The Greek Ombudsman, Greece
 •         Háttér Társaság a Melegekért, Hungary
 •         Lithuanian Gay League, Lithuania
 •         Human Rights Monitoring Institute, Lithuania
 •         Lambda Warszawa, Poland
 •         Commissioner for Human Rights, Poland
 •         Gabinet d’estudis Socials SCCL, Spain
 •         Universitat de Girona, Spain
 •         Galop, United Kingdom
 •         ILGA-Europe, International organization

Transgender Europe, International organization

Финансиране:

Проектът е съ-финансиран от Европейската Комисия