Integration at a New Workplace

Водеща организация: KliQ, Белгия

Партньори: Фондация Ресурсен център „Билитис“ (България), Cavaria (Белгия), Prague Pride (Чехия), Workplace Pride (Холандия), Prout at work and Unicorns in Tech  (Global)

С този проект „KliQ vzw” има за цел да подобри положението на всички ЛГБТ лица – и на по-широк кръг от  gender nonconforming лица – на пазара на труда. Проектът се фокусира върху първия етап от интеграцията на работното място (1-ва година). За да се постигне тази цел, „KliQ vzw“ иска да увеличи познанията и съпричастността  на редовните участници на пазара на труда, които са отговорни за прехода и интеграцията на благосъстоянието на работното място.

Дейности: набелязване на добри практики от партниращите страни за ЛГБТИ интеграция на работното място; увеличение на анализа и техническия опит; разработване на методология  включваща: нови инструменти за работодателите; тестване на новите инструменти в различни контексти на държавите; разпространение.