Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

KliQ

Водеща организация: KliQ, Белгия

Партньори: Фондация Ресурсен център „Билитис“ (България), Cavaria (Белгия), Prague Pride (Чехия), Workplace Pride (Холандия), Prout at work and Unicorns in Tech  (Global)

С този проект „KliQ vzw” има за цел да подобри положението на всички ЛГБТ лица – и на по-широк кръг от  gender nonconforming лица – на пазара на труда. Проектът се фокусира върху първия етап от интеграцията на работното място (1-ва година). За да се постигне тази цел, „KliQ vzw“ иска да увеличи познанията и съпричастността  на редовните участници на пазара на труда, които са отговорни за прехода и интеграцията на благосъстоянието на работното място.

Дейности: набелязване на добри практики от партниращите страни за ЛГБТИ интеграция на работното място; увеличение на анализа и техническия опит; разработване на методология  включваща: нови инструменти за работодателите; тестване на новите инструменти в различни контексти на държавите; разпространение.