След почти двугодишна кампания, пациентите с ХИВ, достигнали стабилно състояние, вече могат да получават рецепти за три месеца. Това гласи, след промяна от август 2018, Наредба 34 от 2005г. за реда за заплaщане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Според чл. 22. (4) (Нова – ДВ, бр. 65 от 2018 г.) Лекарствените продукти могат да се предписват за срок три месеца на пациенти в стабилно състояние, което не изисква ежемесечен контрол.

Тази промяна ще доведе до облекчаване на процеса за получаване на рецепти както за лекарите, така и за пациентите. Досега пациентите трябваше всеки месец да отделят време в работен ден, за да отидат до една от петте клиники в страната, които извършват тази услуга и да получат рецепта и медикаментите си.

Кампанията беше водена от Младежка ЛГБТИ организация “Действие”, в партньорство с ЛГБТИ и здравни организации, а Билитис взе участие в работни срещи по темата и събиране на подписи в подкрепа на промяната на Наредба 34. Прочетете повече по темата тук.