Кампанията повиши осведомеността на кандидатите евродепутати и техните политически партии за нуждата от засилване на плана за човешки права, равенство и недискриминация в Европейския парламент и активното застъпване за такъв план на национално политическо ниво. Беше разпространен граждански призив към политическите партии и всички кандидати за евродепутати да проведат предизборна кампания, в която кандидатите за евродепутати да представят ясна визия по въпроси, свързани с промотиране на разнообразието на национално и Европейско ниво, противопоставяне на нетолерантността и дискриминацията на всички признаци като расизъм, сексизъм, хомофобия, ксенофобия, ислямофобия и реч на омраза, свързана с горепосочените признаци.

 

Резултати:       

  • Повишена осведоменост сред ръководството на политически партии, евродепутати и представители на медиите за нуждата от подкрепа за силен план на ниво ЕС за борба с расизма, сексизма, ислямофобията, ксенофобията, хомофобията и трансфобията, който да бъде подкрепен по всички подходящи начини на Европейско и национално политическо равнище.
  • Широко популяризиране на Седемте ключови изисквания за равенство на Новия Европейски парламент и на Призива за разкриване на българската политическа сцена (4 кандидати за евродепутати подписаха Призива за разкриване, а един от тях беше избран за член на парламента).
  • Няколко евродепутати, мотивирани да подкрепят широкият план за човешки права, равенство и недискриминация в ЕС.