Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Кампанията повиши осведомеността на кандидатите евродепутати и техните политически партии за нуждата от засилване на плана за човешки права, равенство и недискриминация в Европейския парламент и активното застъпване за такъв план на национално политическо ниво. Беше разпространен граждански призив към политическите партии и всички кандидати за евродепутати да проведат предизборна кампания, в която кандидатите за евродепутати да представят ясна визия по въпроси, свързани с промотиране на разнообразието на национално и Европейско ниво, противопоставяне на нетолерантността и дискриминацията на всички признаци като расизъм, сексизъм, хомофобия, ксенофобия, ислямофобия и реч на омраза, свързана с горепосочените признаци.

 

Резултати:       

  • Повишена осведоменост сред ръководството на политически партии, евродепутати и представители на медиите за нуждата от подкрепа за силен план на ниво ЕС за борба с расизма, сексизма, ислямофобията, ксенофобията, хомофобията и трансфобията, който да бъде подкрепен по всички подходящи начини на Европейско и национално политическо равнище.
  • Широко популяризиране на Седемте ключови изисквания за равенство на Новия Европейски парламент и на Призива за разкриване на българската политическа сцена (4 кандидати за евродепутати подписаха Призива за разкриване, а един от тях беше избран за член на парламента).
  • Няколко евродепутати, мотивирани да подкрепят широкият план за човешки права, равенство и недискриминация в ЕС.