Не просто думи (Изграждане на национално движение срещу речта на омразата, което се изправя срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност)

Цели

Основната цел на проектът „Не просто думи“, финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз, е да подобри колаборация между общности, които са засегнати от реч на омраза и да създаде национално движение от съюзници, което предотвратява и се бори срещу антисемитизма, хомофобията, трансфобията, ксенофобията и други форми на нетолерантност, като особен фокус се поставя върху включването на младежите в този процес.

 

Дейности

 

  • Изследване на човешкото лице на омразата: провеждане на интервюта с хора, засегнати от реч на омраза и създаване на видеа, разказващи историите им, както и интервюта с хора, които използват реч на омраза, които не са членове на радикални групи, които ще покажат как страхът от непознатото може да предизвиква омраза.
  • Информационна кампания, насочена към младежи и хора, които нямат изградена позиция по темата, която ще покаже кратък филм „Лицето на омразата“, разпространен чрез YouTube и мейнстрийм медийни канали, както и провеждане на отворени събития в пет големи града в България.
  • Работа с журналисти за изработване на контранаративи, които да спрат разпространението на реч на омраза с краен резултат медийна кампания.
  • Изграждане на възможност в засегнатите общности да се противопоставят на речта на омраза и засилване на колаборацията между тях, чрез уъркшопи в 5 различни града за младежи от ЛГБТИ, еврейската общност и други уязвими групи.
  • Финално събитие, в което ще се включат общности и съюзници, които заедно ще изградят план за движение срещу омразата.

Продължителност

24 месеца (от януари 2020 до януари 2022)

Партньори

Фондация „Ресурсен център Билитис“

Фондация „ГЛАС“

Асоциация на европейските журналисти

Организация на евреите в България „Шалом“