BrinkItOn

Цели

Основната цел на проектa BrinkItOn, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз, е да подобри нивата на социално приемане на ЛГБТИ хората в България. Проектът предвижда изследване и анализиране на обществените възприятия спрямо ЛГБТИ хората у нас, както и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общността за формулиране на стратегически цели, които да послужат при разработването на първата стратегия за развитие на ЛГБТИ движението в България. В рамките на проекта ще бъдат привлечени представители на различни заинтересовани страни, които да се ангажират с подкрепа за реализиране на разработената стратегия.

 

Основни планирани дейности

  • Проучване на нуждите сред представители на ЛГБТИ общностите в цялата страна, както и проучване на нагласите на широката общественост спрямо ЛГБТИ хората.
  • Провеждане на консултации с и повишаване капацитета на представители на ЛГБТИ общностите за формулиране на стратегически цели и разработване на национална стратегия на ЛГБТИ движението в България.
  • Организиране на поредица от събития, включително около София Прайд 2020, с цел изграждане на коалиции с различни заинтересовани страни и мобилизиране на подкрепа за приложение на разработената национална стратегия.
  • Разпространение на информация за целите на стратегията както сред специфично засегнатите общности, така и сред широката публика, и поставяне на темата за равнопоставеността в актуалния обществен дебат.

 

Продължителност на инициативата

24 месеца (от 1.07.2019 – до 30.06.2021)

 

Партньори

Фондация Билитис

Фондация ГЛАС

Младежка ЛГБТ организация Действие

Ноема