Съ-родителство

Днес все повече ЛГБТИ хора сформират семейства и се решават да отглеждат деца. Липсата на правна рамка, която да позволява каквато и да е форма на регистриране и легализиране на семействата на ЛГБТИ хора, води до редица препятствия, с които ЛГБТИ хората се сблъскват. ЛГБТИ семейства и родителство е една от сферите, в които Билитис работи усилено в партньорство с фондация GLAS и Младежка ЛГБТ организация „Действие“.

 

През ноември 2017 Билитис стартира група за хора, интересуващи се от съ-родителство. Терминът съ-родителство означава форма на партньорство, при което двама или повече хора, между които не е задължително да има романтична връзка, си партнират на рационална база с цел да имат общи деца и да се грижат за отглеждането им. Целта на другата е да започне дискусия по темата и създаде общност на хора, които са заинтересовани, като не е задължително да бъдат ЛГБТИ. Участниците в групата обсъждат, както практически аспекти на създаване на партньорство и отглеждане на деца, така и лични притеснения и съвети за справяне с всекидневните препятствия.

Срещите проследяват целият процес на съ-родителството, като започнаха с обсъждане на значението на термина съ-родителство. След това участниците разглеждаха различните начини за намиране на подходящи партньори, техническите аспекти на партньорството като съжителство, права и задължения на съ-родителите. На гости на срещите присъстваха и лекари, които разказаха какво е важно за протичането на здрава бременност и отглеждане на деца. По време на срещите присъстваха ЛГБТИ родители, които споделяха своя опит с отглеждане на деца в контекста на България.

Първият цикъл от срещи приключи с ролеви игри, чрез които участниците приложиха наученото по време на срещите и разработиха свой план за бъдещето си като родители.

Срещите на тема съ-родителство ще продължат през септември 2018.

 

Редовните срещи на групата се провеждат по график, определен от самата група в периода октомври-юни. Извънредни срещи през лятото се провеждат по инициатива на членове на групата и се обявяват с индивидуални покани към останалите членове.
В момента групата не провежда редовни срещи, в случай на интерес, пишете ни на: bilitis@bilitis.org