Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Съ-родителство

Днес все повече ЛГБТИ хора сформират семейства и се решават да отглеждат деца. Липсата на правна рамка, която да позволява каквато и да е форма на регистриране и легализиране на семействата на ЛГБТИ хора, води до редица препятствия, с които ЛГБТИ хората се сблъскват. ЛГБТИ семейства и родителство е една от сферите, в които Билитис работи усилено в партньорство с фондация GLAS и Младежка ЛГБТ организация „Действие“.

 

През ноември 2017 Билитис стартира група за хора, интересуващи се от съ-родителство. Терминът съ-родителство означава форма на партньорство, при което двама или повече хора, между които не е задължително да има романтична връзка, си партнират на рационална база с цел да имат общи деца и да се грижат за отглеждането им. Целта на другата е да започне дискусия по темата и създаде общност на хора, които са заинтересовани, като не е задължително да бъдат ЛГБТИ. Участниците в групата обсъждат, както практически аспекти на създаване на партньорство и отглеждане на деца, така и лични притеснения и съвети за справяне с всекидневните препятствия.

Срещите проследяват целият процес на съ-родителството, като започнаха с обсъждане на значението на термина съ-родителство. След това участниците разглеждаха различните начини за намиране на подходящи партньори, техническите аспекти на партньорството като съжителство, права и задължения на съ-родителите. На гости на срещите присъстваха и лекари, които разказаха какво е важно за протичането на здрава бременност и отглеждане на деца. По време на срещите присъстваха ЛГБТИ родители, които споделяха своя опит с отглеждане на деца в контекста на България.

Първият цикъл от срещи приключи с ролеви игри, чрез които участниците приложиха наученото по време на срещите и разработиха свой план за бъдещето си като родители.

Срещите на тема съ-родителство ще продължат през септември 2018.