Група за ЛБТИ жени

Целта на групата е да даде възможност за овластяване и сплотяване на общността на куиър жените в София.

За бъдещи събития следете нашата Фейсбук страница или ни пишете на g.filipova@bilitis.org

Редовните срещи на групата се провеждат по график, определен от самата група в периода октомври-юни. Извънредни срещи през лятото се провеждат по инициатива на членове на групата и се обявяват с индивидуални покани към останалите членове.