Група за ЛГБТИ 30+

През 2019 г. Билитис предстои да стартира група за взаимопомощ на ЛГБТИ хора, които са на възраст над 30 години.

За бъдещи събития следете нашата Фейсбук страница.

 

Редовните срещи на групата се провеждат по график, определен от самата група в периода октомври-юни. Извънредни срещи през лятото се провеждат по инициатива на членове на групата и се обявяват с индивидуални покани към останалите членове.