Информация за дарението

Информация за донора

Изчакайте, докато ви препратим към Paypal. 
Изчакайте, докато обработим плащането. 
Моля, въведете информацията във всички полета
Моля, въведете коректен имейл
Моля, попълнете валидна сума

Феминистка група

Билитис е ЛГБТИ организация с феминистка идентичност, визия и ценности и е отворена за стажанти/ки и доброволци, споделящи феминистките ценности. Подходът ни отчита взаимосвързаното влияние на сексуалната ориентация, джендър идентичност, проявление на пола, раса, социален статус, етническа и религиозна принадлежност, увреждане и други върху социалното позициониране на индивида и начина, по който го третират другите. В нашето разбиране, равнопоставеността на ЛГБТИ хората е пряко свързана с преодоляване на ограниченията на хетеронормативните, патриархално-сексистки структури в обществото, които задават джендър роли и стереотипи, затварят ни в бинарността на „мъжкото“ и „женското“, и по този начин възпитават хомофобия и трансфобия.

Затова през годините, освен че феминизмът е част от нашата работа, ние организираме конкретно феминистки събития и инициативи.

От ноември 2017 Билитис организира ежемесечни куиър-феминистки срещи, които са част от проекта „ЛГБТИ хората се надигат за промяна“, финансиран от ИЛГА-Европа. Срещите имат за цел да сформират група както от ЛГБТИ хора, така и от хетеро и cis съюзници, които имат интерес към феминисткото движение. На куиър-феминистките срещи се обсъждат феминистки теми през куиър перспектива, както и ЛГБТИ теми от феминистка позиция. Групата цели да разпространява ценностите на феминизма и равнопоставеността, създавайки пространство за дискусия по разнообразни теми, според интереса на участниците.

Уъркшоп за изработване на банери, март 2018  

През март групата се събра за уъркшоп за изработване на банери с послания. адресиращи проблемите на ЛБТ жените. Групата се включи с банерите в Шествието за правата на жените на 8ми март 2018, изразявайки подкрепа към жертвите на домашно и основано на пола насилие и давайки видимост на проблемите на куиър жените.

Уъркшоп за небинарност

През февруари на Куиър феминистка среща гостува Кай Гереро – non binary активист от Испания. С помощта на игри и интерактивна презентация, Кай представи различните полови идентичност и начини на изразяване на пола, които излизат извън бинарната рамка на мъж-жена.

 

През септември 2018 отново в колаборация с Кай Гереро групата организира събитие на тема faphobia. Събитието засягаше теми като дискриминация и приемане, и даде възможност на участниците да споделят личен опит с faphobia – омразата, негативното отношение и/или дискриминацията срещу дебели хора. Групата обсъди защо fatphobia-та е феминистки проблем и как можем да се справим с него.


В края на декември феминистката група се сля с КЕФ – клубът за еклектичен феминизъм който можете да последвате тук.