Феминистка група

Билитис е ЛГБТИ организация с феминистка идентичност, визия и ценности и е отворена за стажанти/ки и доброволци, споделящи феминистките ценности. Подходът ни отчита взаимосвързаното влияние на сексуалната ориентация, джендър идентичност, проявление на пола, раса, социален статус, етническа и религиозна принадлежност, увреждане и други върху социалното позициониране на индивида и начина, по който го третират другите. В нашето разбиране, равнопоставеността на ЛГБТИ хората е пряко свързана с преодоляване на ограниченията на хетеронормативните, патриархално-сексистки структури в обществото, които задават джендър роли и стереотипи, затварят ни в бинарността на „мъжкото“ и „женското“, и по този начин възпитават хомофобия и трансфобия.

Затова през годините, освен че феминизмът е част от нашата работа, ние организираме конкретно феминистки събития и инициативи.

От ноември 2017 Билитис организира ежемесечни куиър-феминистки срещи, които са част от проекта „ЛГБТИ хората се надигат за промяна“, финансиран от ИЛГА-Европа. Срещите имат за цел да сформират група както от ЛГБТИ хора, така и от хетеро и cis съюзници, които имат интерес към феминисткото движение. На куиър-феминистките срещи се обсъждат феминистки теми през куиър перспектива, както и ЛГБТИ теми от феминистка позиция. Групата цели да разпространява ценностите на феминизма и равнопоставеността, създавайки пространство за дискусия по разнообразни теми, според интереса на участниците.

Уъркшоп за изработване на банери, март 2018  

През март групата се събра за уъркшоп за изработване на банери с послания. адресиращи проблемите на ЛБТ жените. Групата се включи с банерите в Шествието за правата на жените на 8ми март 2018, изразявайки подкрепа към жертвите на домашно и основано на пола насилие и давайки видимост на проблемите на куиър жените.

Уъркшоп за небинарност

През февруари на Куиър феминистка среща гостува Кай Гереро – non binary активист от Испания. С помощта на игри и интерактивна презентация, Кай представи различните полови идентичност и начини на изразяване на пола, които излизат извън бинарната рамка на мъж-жена.

 

През септември 2018 отново в колаборация с Кай Гереро групата организира събитие на тема fatphobia. Събитието засягаше теми като дискриминация и приемане, и даде възможност на участниците да споделят личен опит с fatphobia – омразата, негативното отношение и/или дискриминацията срещу дебели хора. Групата обсъди защо fatphobia-та е феминистки проблем и как можем да се справим с него.


В края на декември феминистката група се сля с КЕФ – клубът за еклектичен феминизъм който можете да последвате тук.

 

Редовните срещи на групата се провеждат по график, определен от самата група в рамките на цялата година.