Донори

подкрепили Билитис през годините

Фонд Активни граждани България
- Проектен грант
през 2019 г.

Mama Cash
- Институционална подкрепа
от 2009 г. до настоящия момент

Astraea
- Институционална подкрепа
от 2015 г. до настоящия момент

European Commission
- Грантове за проекти
от 2010 г. до настоящия момент

US Embassy Sofia
- Грантове за София Прайд
от 2012 г. до настоящия момент

Български фонд за жените
- Грантове към София Прайд
през 2013, 2018 и 2019 г.

FARE
- Грантове за проекти
през 2014, 2018 и 2019 г.

Global Fund for Women
- Институционална подкрепа
през 2009, 2011 и 2015 г.

Interpride Solidarity Fund
- Грантове към София Прайд
през 2015 и 2019 г.

Столична община
- Грантове за проекти
през 2018 и 2019 г.

International Trans Fund
- Грант към групата на транс и интерсекс хора (ТИА)
през 2017 г.

Rosa Luxemburg Foundation
- Грант към София Куиър Форум
2018 г.

Urgent Action Fund
- Грантове към София Прайд
през 2010 и 2013 г.

Trutfonds
- Грант към София Прайд
през 2009 и 2012 г.

ILGA Europe
- Грантове за проекти
от 2012 г. до настоящия момент

Kingdom of the Netherlands
- Грантове за София Прайд
през 2009 и 2010 г.

Planet Romeo Foundation
- Грант за София Прайд
през 2013 г.

Мрежи

в които членуваме

ILGA Europe
OII Europe
Transgender Europe
European gay and lesbian sport federation

Индивидуални донори

През годините повече от 100 индивидуални донопи са подкрепили София праид през Билитис.