New Social Movements and Sexuality

Edited by Melinda Chateauvert, Bilitis Resource Center, Sofia 2006
ISBN 10: 954-91940-1-9, ISBN 13: 978-954-91940-1-2

Куиър изкуство в България: Архив на V-ти гей-лесбийски фестивал, София 2009 (двуезично издание на български и английски език)

Редактор: Станимир Панайотов, Фондация Ресурсен център Билитис, София 2010
ISBN: 978-954-91940-2-9

Училища за всички? Положението на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсекс ученици и учители в българските училища

Автор: Моника Писанкънева

В периода януари–октомври 2015 г. фондация „Ресурсен център – Билитис” проведе качествено изследване, подкрепено от ILGA-Europe – европейско сдружение на организации, които работят за правата на лесбийките, гей мъже, бисексуалните, трансджендър и интерсекс хората с над 400 членове от европейски държави, – което отговаря на въпроса доколко средните училища в София, България предоставят включваща среда за хомосексуалните, бисексуалните, трансджендър и интерсекс ученици и учители. Изследването включваше проучване на вътрешните политики за защита от дискриминация и насилие/тормоз; интервюта с ученици и учители, които се самоопределят като хомосексуални, бисексуални или трансджендър и анкета сред училищни директори. Настоящето издание обобщава тези резултати.

Доклад от изследване по проект за повишаване чувствителността срещу домашното насилие и насилието при излизане на срещи срещу лесбийки, бисексуални и транс жени

Автори: Лора Новачкова и Моника Писанкънева, Фондация Ресурсен център Билитис, София 2016

Домашното насилие и насилието при излизане на срещи срещу лесбийки, бисексуални и транс жени са все още слабо дискутирани теми в самите ЛГБТИ общности, а институциите, отговорни за разследване на сигнали или предоставяне на подкрепа на жертви на такова насилие имат много ограничен опит в работата с ЛБТ жени. Проведеното качествено изследване в рамките на проекта Bleeding Love е първото по рода си в България.

Билитис проведе 40 интервюта с лесбийки, бисексуални, пансексуални и транссексуални жени, всичките преживели различни видове насилие като физическо, психологическо, икономическо, вербално и сексуално, упражнявано над тях от техните партньори.

Семейства на дъгата в България
Автори: Глория Филипова, Моника Писанкънева
Фондация Ресурсен център Билитис, София 2017, ISBN: 978-954-91940-4-3
Изследването разглежда положението на ЛГБТИ семействата в България и е базирано на полуструктурирани интервюта с 26 ЛГБТИ семейства от четири български града (София, Пловдив, Варна
и Русе)

Подкрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза. Практически наръчник.

Билитис, 2018