Излез напред! Овластяване и подкрепа за жертви на анти-ЛГБТ престъпления от омраза

Проектът цели да проучи положението с докладването и предоставянето на подкрепа в случаи на анти-ЛГБТ престъпления от омраза и да обучи специалисти, които работят пряко с жертви на престъпления, за да се повиши нивото на докладване и предоставяне на услуги за подкрепа в тази сфера.

LoveMoves: Правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС

Целта на проекта е да се противопостави на дискриминационните практики на държавите-членки на ЕС, които не третират еднополовите двойки с признат статут в друга юрисдикция и по този начин нарушават правото на свободно движение в рамките на ЕС.

ЛГБТИ Общността се надига за промяна в София, България

Проект, целящ организиране и подкрепа за ЛГБТИ общността в София, финансиран от ИЛГА-Европа. В рамките на проекта бяха създадени четири групи за самоподкрепа: група за ЛГБТИ младежи, Куиър-феминистка група, група за транс и интерсекс хора и група за съ-родителство.

Health4LGBTI: Намаляване на неравнопоставеността в областта на здравеопазването, срещана от ЛГБТИ хора

Пилотният проект “Health4LGBTI”, финансиран от Европейския съюз, има за цел по-добро разбиране на неравнопоставеността в здравеопазването, пред която са изправени ЛГБТИ хората (лесбийки, бисексуални, транс и интерсекс хора), както и основните бариери пред здравните специалисти, предоставящи услуги на ЛГБТИ хора.